De zorgstructuur binnen onze school

Om de leerlingen van onze school zo goed mogelijk te kunnen volgen, hebben wij een systematisch georganiseerde digitale leerlingenzorg. Wij beogen op basis van waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren hulp te bieden aan leerlingen die op cognitief, sociaal-emotioneel of ander ontwikkelingsgebied opvallen. Ons doel is om alle leerlingen een doorgaande ontwikkeling te bieden, binnen de structuur van ons onderwijs.

Het zorgteam

Het zorgteam bestaat uit de directeur en twee intern begeleiders. Beide intern begeleiders zijn tevens gespecialiseerde Remedial Teachers. De Plusgroep (bollebozen) wordt gegeven door een leerkracht die zich gespecialiseerd heeft in (hoog) begaafde leerlingen. De RT en de plus activiteiten in de groepen worden gecoördineerd door de IB-ers.

Het zorgteam komt een keer per maand bij elkaar om de leerlingenzorg binnen de school te bespreken. Ook de ontwikkeling van individuele leerlingen kan aan bod komen. De taak van het zorgteam is zorg te dragen voor het continue volgen van het ontwikkelingsproces van alle leerlingen en leerkrachten die aan de school verbonden zijn.

Bij onze zorg wordt de school ondersteund door SamenwerkingsVerband de Eem (SWVdeEem). Zie onder Downloads voor verdere informatie betreffende deze ondersteuning.

Lees verder…