CBS De Werveling is een school waar op de volgende manier wordt gewerkt:Werveling logo-klein-MLO

– zoveel mogelijk op eigen niveau;
– doorgaande leerlijnen zodat de kinderen zich breed (cognitief, creatief, emotioneel, motorisch en sociaal) kunnen voorbereiden op de maatschappij;
– waar iedereen zich veilig voelt;
– waar kinderen zelfstandigheid kunnen verwerven door middel van samenwerken met de personen om zich heen en door het gebruik van dag- en weektaken vanaf groep 4;
– waar men bereid is met alle betrokkenen in gesprek te gaan;

Openstaand voor iedereen binnen de grenzen van de christelijke identiteit van de school.

Schoolplanperiode 2020 – 2024
In 2019 hebben we een nieuw schoolplan geschreven voor de periode van 2020 tot eind 2023. In posterformaat hebben we de kernpunten van onze school vorm laten geven. Vanuit het schoolplan hebben we een aantal kernwoorden benoemd die in de bijlage zijn terug te lezen.