CBS De Werveling is een school waar op de volgende manier wordt gewerkt:Werveling logo-klein-MLO

– zoveel mogelijk op eigen niveau;
– doorgaande leerlijnen zodat de kinderen zich breed (cognitief, creatief, emotioneel, motorisch en sociaal) kunnen voorbereiden op de maatschappij;
– waar iedereen zich veilig voelt;
– waar kinderen zelfstandigheid kunnen verwerven door middel van samenwerken met de personen om zich heen en door het gebruik van dag- en weektaken vanaf groep 4;
– waar men bereid is met alle betrokkenen in gesprek te gaan;

Openstaand voor iedereen binnen de grenzen van de christelijke identiteit van de school