Visie

Zorg

Schoolgids

Continurooster

Wij maken gebruik van de volgende methodes:

Vakgebied Methode  Groep
Voorbereidend lezen Kleuterplein 2 1/2
Aanvankelijk lezen VLL – KIM 2014 3
Voortgezet lezen Estafette 4 t/m 8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4 t/m 8
Schrijven Pennenstreken 2015 1 t/m 8
Taal Taal Op Maat

Spelling Op Maat

4 t/m 8
Rekenen WIG 4 3 t/m 8
Engels Take it easy 5 t/m 8
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Blink  3 t/m 8
Geschiedenis Blink 3 t/m 8
Biologie/Natuur Blink 3 t/m 8
Verkeer Wijzer door het verkeer  1 t/m 8
Levensbeschouwing Trefwoord 1 t/m 8