Visie

Zorg

Schoolgids

Continurooster

Wij gebruiken op school de volgende methodes:

Methode Nieuwe methode Groep
Voorbereidend lezen Kleuterplein 2 1/2
Aanvankelijk lezen VLL – KIM 2014 3
Voortgezet lezen Estafette 4 t/m 8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4 t/m 8
Schrijven Pennenstreken gr. 3 2015 1 t/m 8
Taal Taal Op Maat

Spelling Op Maat

4 t/m 8
Rekenen WIG 4 3 t/m 8
Engels Take it easy 5 t/m 8
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Argus Clou 4 t/m 8
Geschiedenis Bij de tijd 3 5 t/m 8
Biologie/Natuur In Vogelvlucht 4 t/m 8
Verkeer Wijzer door het verkeer 1 t/m 8
Levensbeschouwing Trefwoord 1 t/m 8