Visie

Zorg

Schoolgids

Continurooster

Wij gebruiken op school de volgende methodes:

Methode Nieuwe methode Groep
Voorbereidend lezen Kleuterplein 2 1/2
Aanvankelijk lezen VLL – KIM 2014 3
Voortgezet lezen Estafette 4 t/m 8
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4 t/m 8
Schrijven Pennenstreken gr. 3 2015 1 t/m 8
Taal Taal Op Maat

Spelling Op Maat

4 t/m 8
Rekenen WIG 4 3 t/m 8
Engels Take it easy 5 t/m 8
Wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Argus Clou/Blink (5 en 6) 4 t/m 8
Geschiedenis Bij de tijd 3/Blink (5 en 6) 5 t/m 8
Biologie/Natuur In Vogelvlucht (5 en 6)

Blink groep

7 en 8

5 en 6

Verkeer Wijzer door het verkeer – dig 1 t/m 8
Levensbeschouwing Trefwoord 1 t/m 8

Er zijn vier informatiemomenten per jaar voor belangstellende/nieuwe ouders. Voor schooljaar 2019 – 2020 zijn dit de volgende data: 13/09/19 – 22/11/19 – 14/02/20 – 12/06/20. U dient zich aan te melden voor deze informatiemomenten via het algemeen mailadres van school (info@dewerveling.nl).