Welkom op de webpagina van de OR.

De Ouder Commissie (OC) bestaat dit schooljaar uit 10 ouders en 1 leerkracht.

Wie doet wat?

  • Voorzitter: Tanja
  • Secretaris en penningmeester: Milou
  • Sport commissie: Ronald en Patrick
  • Avondvierdaagse coördinator: Robbert
  • Pleinwacht coördinator: Chantal
  • Verkeerscommissie: Anne-Marije
  • Luizen coördinator: Jennifer
  • Plein-onderhoud: Wendy
  • Oudercoördinatie: Patrick en Tjitske
  • Team lid: Saskia / Mariska

10 mensen met allemaal verschillende kwaliteiten en allemaal hetzelfde doel: namelijk de tijd voor de kinderen op school zo leuk , makkelijk en veilig mogelijk maken.

De primaire taak van de OC is het ondersteunen van de directie en het team op diverse gebieden, zoals bij sporttoernooien, coördineren van de pleinwachten, hoofdluiscontroles uitvoeren en coördineren van de verkeersbrigadiers. Maar ook Pasen, Sinterklaas, Kerst en tal van andere activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een ondersteunende rol van OC-leden.

Het is altijd mogelijk om de notulen in te zien van de OC-vergaderingen die er zijn geweest. Deze worden niet meer op de website geplaatst i.v.m. privacy regels.

Voor alle duidelijkheid, zonder OC dus geen luizencoördinatie, opgeknapt schoolplein of kinderen die veilig over kunnen steken onder leiding van verkeersbrigadiers. Het is dus niet zomaar iets! Vandaar ook dat we constant een beroep blijven doen op alle andere ouders op school, want samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig en vrolijk klimaat op en rond het schoolplein. Helpt u ons mee?

Heeft u vragen of opmerkingen aan of voor de OC, schroom dan niet om de leden aan te schieten op het schoolplein . Wilt u de OR helpen bij één of meerdere activiteiten? Reageer dan s.v.p. op onze oproepen de nieuwsberichten, leerkrachten en de site. We hebben elkaar hard nodig!

 

Schooljaar 2019-2020

De Ouder Commissie (OC) van De Werveling is in september en november tot nu toe bijeengeweest.

Het voornaamste onderwerp is de zorg over de pleinwacht geweest. De bezetting is laag en de continuïteit staat onder druk. Vanuit de Medezeggenschapsraad (MR) is aan de OC gevraagd mee te denken over acties om het rooster beter gevuld te krijgen. Een van de acties is het benaderen van ouders via de klassenouder app.
Met de MR is overeenstemming bereikt over de begroting van de ouderbijdrage.

Ook zijn de ondersteunende activiteiten weer onder de OC leden verdeeld om bij de activiteiten op school o.a. te zorgen voor versnaperingen. Afgesproken is dat van elke rol in de OC een taakomschrijving wordt opgesteld, zodat het voor nieuwe leden duidelijker is wat de rol van de OC is. Inmiddels heeft een lid van de OC aangegeven aan het einde van het schooljaar te stoppen. Dus we zijn als OC zeker op zoek naar nieuwe leden voor de organisatie van en ondersteuning bij allerlei activiteiten op school.

De volgende OC vergadering is 14 januari 2020.