We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft! Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind. Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersonen van onze school, Yvette Geerlings en Maaike Zijlstra. De vertrouwenscontactpersonen bieden in de eerste plaats een luisterend oor en denken graag met u mee. Indien nodig kunnen de vertrouwenscontactpersonen u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege-Verschoor (de.reis.marleen@gmail.com).