Op deze pagina stellen wij ons voor.

Vanuit de oudergeleding:

Voorzitter:

Ik ben Bastiaan Hemmen. Ik woon samen met Andrea van den Heuvel en ik ben vader van drie zonen (geboren maart 2006, februari 2010 en april 2014) en sinds september 2017 ook van een dochter. De tweede (Maxim) zit schooljaar ‘21 / ’22 in groep 8. Dat betekent dat ik inmiddels al wel een tijdje heb kunnen zien hoe het er op school aan toe gaat. Benjamin zit in groep 3 en Esmee in groep 1. Redenen genoeg om me graag te willen inzetten voor een goede en plezierige basisschool(omgeving) voor de kinderen. Ik werk op interimbasis bij bedrijven in het vastgoed. Op dit moment bij Bouwfonds Investment Management (mijn voormalige werkgever) als fondsmanager van een vijftal vastgoedbeleggingsfondsen met Duitse huurwoningen. De afgelopen 10 jaar heb ik deze fondsen mee opgezet en beheerd en tevens leiding gegeven aan het fondsbeheerteam. Ook het verkoopproces heb ik geleid. Ik houd me nu nog bezig met de afwikkeling van de verkoop met de koper en het informeren van de beleggers. Ook zijn er plannen voor de start van een nieuw vastgoedbeleggingsfonds. Voorafgaand aan de basisschool zijn de oudste twee kinderen ieder vier jaar naar het kinderdagverblijf “Het Speeldorp” geweest. Ook Esmée zit daar nu. Gedurende een lange periode was ik met veel plezier lid van de OC van Het Speeldorp, in de laatste jaren als voorzitter. Ik heb hierbij gemerkt hoe belangrijk het is om in voortdurende dialoog te zijn met (de leiding en de medewerkers van) het kinderdagverblijf. Op sommige momenten bleek het ook belangrijk om even door te pakken en de rechten die bij het orgaan OC horen uit te oefenen. De ervaring die ik daar heb opgedaan denk ik goed te kunnen gebruiken bij de vraagstukken die een schoolomgeving met zich meebrengt.

“Ik ben Robbert Knipscheer 42 jaar en getrouwd met Ruth, vader van Lauren en Bastiaan. Als werktuigkundig adviseur (ontwerper gebouw
installaties) zet ik mij dagelijks vanuit ons eigen bureau in om binnen een gesteld kader (architect en opdrachtgever) problemen integraal maar zeker ook pragmatisch op te lossen. Ik hoop met deze pragmatische denkwijze een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de MR.”

 

Mijn naam is Michelle van der Pouw, en ik ben de moeder van Rosa (groep 6) en Julia (groep 1/2)

Naast mijn werk zet ik mij graag in voor mijn omgeving. Ik heb een open en nieuwsgierige houding en wil graag dat dingen steeds weer iets beter gaan. Ben altijd op zoek naar de mogelijkheden, en vind het belangrijk dat de verbinding blijft.

Ik zie de MR als een mooie mogelijkheid om bij te dragen aan de school van mijn kinderen, en samen te kijken hoe onze kinderen op een fijne manier kunnen groeien op deze school.

Vanuit de leerkrachtgeleding:
Kenny van den Brink (leerkracht groep 6), Tessa Baas (leerkracht groep 7), Bernadette Lammers (leerkracht groep 7) en Christiaan van den Akker (leerkracht groep 8) zitten vanuit het team in de MR. Wij als teamleden vinden het belangrijk  inspraak en invloed te hebben op het beleid van de school. De zittingsduur in de MR is vier jaar. In deze periode zijn wij vanuit het team het aanspreekpunt.