Het is voor de school belangrijk dat ouders hun kind tijdig inschrijven.

Als u belangstelling hebt voor onze school is het mogelijk een kennismakingsgesprek te plannen. U krijgt dan in een gesprek van ongeveer uur informatie over school. Ook krijgt u een rondleiding door de school. N.a.v. dit bezoek kunt u uw zoon/dochter opgeven via een aanmeldingsformulier.

Als uw kind is ingeschreven krijgt u ongeveer drie maanden voor de vierde verjaardag van uw kind een telefoontje van de groepsleraar om afspraken te maken, o.a. over een bezoek van u en uw kind aan de school. Tijdens dit bezoek kan er kennis worden gemaakt met de leraar en de groep en ook is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Tijdens dit bezoek ontvangt u een entreeformulier waarin u gevraagd wordt naar diverse zaken over uw kind die voor een goede opvang en begeleiding van uw kind voor de school van belang zijn. Dit bezoek duurt voor de leerlingen zo’n 1.5 tot 2 uur.

Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar school. Mocht het zo zijn dat uw kind in de maand december vier jaar wordt, dan hebben wij het beleid om deze kinderen pas in januari op school uit te nodigen. De spanning en drukte van de maand december is veelal niet de beste start voor nieuwe leerlingen. Gezien de groepsgrootten van de afgelopen jaren in de groepen 1 en 2 laten we kinderen geen aparte dagen of dagdelen meer wennen.

Wanneer uw kind vier jaar wordt tegen het eind van het schooljaar, kan het zo zijn dat in verband met de groepsgrootte uw kind pas na de zomervakantie toegelaten wordt. Na 1 juni worden er, uitzonderingen daargelaten, geen kinderen meer aan de klassen toegevoegd.
We verwachten dat uw zoon/dochter zindelijk is als hij/zij op school komt en dat de taalontwikkeling in orde is. Mocht er echter meer zorg voor uw kind nodig zijn, geef dat dan bij het kennismakingsgesprek altijd door aan de directeur, IB-er of leerkracht.