Onze school is één van de negen scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest.

  • In Soest zijn dat: De Bron, DaCostaschool, Insingerschool en de Werveling.
  • In Baarn de scholen: Amalia-Astro, Gaspard de Coligny, Guido de Brès en de Koningin Wilhelminaschool.
  • In Soesterberg: De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. De Stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen. Het bestuur bestaat uit zeven personen, afkomstig uit Soest en Baarn.

De directeur bestuurder van de stichting is Mw. Diana van Vulpen. Zij is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. De negen schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Stichting PCBO Baarn-Soest
Correspondentie-adres: Postbus 3178 3760 DD Soest
Vestigingsadres: Oostergracht 42 3763 LZ Soest Tel: 035-6099233