Marnix Academie
Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is een samenwerking tussen de scholen van onze Stichting en de PABO, Marnix Academie in Utrecht. In dit partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de betrokken basisscholen en de Marnix Academie. De studenten worden opgeleid als leerkracht door zowel de Marnix Academie als de basisschool waar ze stage lopen. 

Onze school is gecertificeerd als partnerschool van de Marnix academie. Op onze school werken wij samen met studenten die een voltijdopleiding of een deeltijdopleiding volgen, De begeleiding gebeurt grotendeels door de mentor, de leerkracht in de groep. Op onze school zijn twee schoolopleiders aanwezig aanwezig die in samenwerking met de mentoren en studenten zorg dragen voor een ‘rijke leeromgeving”. Wij vinden het belangrijk dat studenten leren en werken in gevarieerde onderwijssituaties.

Overige studenten en samenwerking
Daarnaast werken wij samen met verschillende MBO scholen die studenten opleiden als onderwijsassistent. Studenten lopen hun stage in een groep en ondersteunen de leerkracht bij verschillende werkzaamheden. De begeleiding van een student ligt bij de leerkracht, die uiteraard altijd de eindverantwoording in de groep houdt.

Elk schooljaar is er ook ruimte voor leerlingen die een snuffelstage/ arbeidsoriëntatie stage zoeken om zich te oriënteren op het onderwijs vak. 

Binnen onze school stimuleren wij innovatie en onderzoek. Studenten vanuit het Wetenschappelijk Onderwijs krijgen de mogelijkheid om onderzoek te doen om zo tot nieuwe inzichten te komen. Deze kennis komt ten goede van de ontwikkeling van de basisschool. 

Wil je stage lopen bij ons, dan kun je contact opnemen met de schoolopleiders van onze school; Emily.janssen@dewerveling.nl of Ineke.van.dijk@dewerveling.nl.