Welkom op de webpagina van de OR.

De Ouder Raad (OR) bestaat dit schooljaar uit 10 ouders en 1 leerkracht.

Wie doet wat?

 • Voorzitter: Chantal
 • Secretaris: Milou
 • Penningmeester: Milou
 • Sportcommissiee: Ronald en vacature
 • Avondvierdaagsecoördinator: Robbert
 • Pleinwachtcoördinator: Ilse
  • (contact: pleinwacht@dewerveling.nl)
 • Verkeerscommissie: Debby
 • Luizencoördinator: Mireille
 • Plein-onderhoud: Wendy
 • Oudercoördinatie: Patrick
 • Team lid: Saskia

10 mensen met allemaal verschillende kwaliteiten en allemaal hetzelfde doel: namelijk de tijd voor de kinderen op school zo leuk , makkelijk en veilig mogelijk maken.

De primaire taak van de OR is het ondersteunen van de directie en het team op diverse gebieden, zoals bij sporttoernooien, coördineren van de pleinwachten, hoofdluiscontroles uitvoeren en coördineren van de verkeersbrigadiers. Maar ook Pasen, Sinterklaas, Kerst en tal van andere activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door een ondersteunende rol van OR-leden.

Het is altijd mogelijk om de notulen in te zien van de OR-vergaderingen die er zijn geweest. Deze worden niet meer op de website geplaatst i.v.m. privacy regels.

Voor alle duidelijkheid, zonder OR dus geen luizencoördinatie, opgeknapt schoolplein of kinderen die veilig over kunnen steken onder leiding van verkeersbrigadiers. Het is dus niet zomaar iets! Vandaar ook dat we constant een beroep blijven doen op alle andere ouders op school, want samen zijn we verantwoordelijk voor een veilig en vrolijk klimaat op en rond het schoolplein. Helpt u ons mee?

Heeft u vragen of opmerkingen aan of voor de OR, schroom dan niet om de leden aan te schieten op het schoolplein . Wilt u de OR helpen bij één of meerdere activiteiten? Reageer dan s.v.p. op onze oproepen de nieuwsberichten, leerkrachten en de site. We hebben elkaar hard nodig!