We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u altijd dit bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind.
Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school. Onze vertrouwenscontactpersoon is Tessa Bunte, ouder van Arne en Tibbe Bunte uit groep 8C. De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee.

Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenscontactpersoon van stichting PCBO Baarn-Soest. Binnen de stichting PCBO Baarn-Soest is Heleen Steinbuch de tijdelijk vervangend vertrouwenspersoon van Marleen Versteege vanwege vakantie tot eind juni 2022.

Hieronder stelt Heleen zichzelf voor:

https://scontent.fams1-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/37539423_10215315764114961_723629275579678720_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=174925&_nc_ohc=oAAW6Uwm2QoAX8zVOHt&_nc_ht=scontent.fams1-2.fna&oh=90013b55ab65e49c0d6de93191daa57d&oe=5F956810

Mijn naam is Heleen Steinbuch en ik werk sinds 20 jaar als HR-adviseur in verschillende sectoren; gehandicaptenzorg, thuiszorg, sociaal werk en sinds vier jaar in het basisonderwijs. Daar adviseer ik schoolleiders in de uitvoering van het personeelsbeleid; werving en selectie, ziekteverzuimbegeleiding, functioneringsproblemen etc. Daarbij staat goed werkgeverschap natuurlijk voorop, hoewel zich dan ook situaties voordoen waarin spanningen optreden en een enkele keer afscheid nemen van elkaar onvermijdelijk is. In mijn werk heb ik de waarde van de onafhankelijke vertrouwenspersoon leren kennen. Zowel in de ondersteuning van collega’s in een moeilijke situatie als in de signalering aan de organisatie over een mogelijk knelpunt in een afdeling. Dat heeft mij ertoe gebracht de opleiding tot vertrouwenspersoon te gaan volgen om deze functie voor andere organisaties te kunnen vervullen.

Als vertrouwenspersoon vind ik het belangrijk een bijdrage te leveren aan een veilige (school)omgeving; voor ouders, leerlingen of medewerkers een luisterend oor te bieden op het moment dat ze even niet meer weten hoe het verder. Pas op de plaats maken en eerst maar eens stilstaan bij de gebeurtenissen. Om daarna te ondersteunen bij het vooruitkijken naar mogelijke vervolgstappen. Daarbij zijn de wensen en mogelijkheden van de betreffende persoon leidend; we onderzoeken de verschillende mogelijkheden, maar de persoon zelf maakt een keuze of er een vervolgstap nodig is en welke dat kan zijn.

Daarnaast ben ik onder andere actief als buurtbemiddelaar; ook daar kan ik mijn luister- en gespreksvaardigheden inzetten met als doel buren met elkaar in gesprek en tot een oplossing te laten komen.

Mijn contactgegevens:

E-mail: heleen@steinbuch.net

Telefoonnummer: 06-42082382