Verkeersbrigadier stopt

Koos BezemerGeen categorie

stopZoals al eerder geschreven wordt u geïnformeerd over de verkeersbrigadiers bij wijzigingen van het systeem. Er zijn slechts 5 aanmeldingen gekomen na diverse mails, ludieke acties en een spandoek. Dit is maar de helft van het benodigd aantal personen. Dit betekent dat vanaf 28 september 2015 er geen verkeersbrigadiers meer zullen worden ingezet bij het overzetten bij de Braamweg c.q. Ossendamweg en bij de Bunt.  Noch ‘s morgens noch ‘s middags zullen de brigadiers er staan!
Buitengewoon spijtig dat deze verkeersveiligheid voor de kinderen niet gecontinueerd kan worden.
Alle verkeersbrigadiers die in de afgelopen jaren hun tijd en energie hebben ingezet wil ik, mede namens de coördinator en de commissie verkeer, zeer hartelijk danken.