Tijdelijke gaten in overzetrooster

ouder algemeenGeen categorie

Zoals voor de zomervakantie aangekondigd is het helaas een feit dat we vanaf maandag 7 september 2015 het overzet-rooster niet voor 100% gevuld krijgen. De nieuwe aanmeldingen van ouders zijn gelukkig gekomen na de oproepen eind vorig schooljaar. Echter deze kunnen pas worden ingezet na een scholing van de wijk-agent. We verwachten de gaten vanaf week 40 weer gevuld te hebben.

Tot die tijd mag u als ouder er rekening mee houden dat niet altijd vrijwillige mede-ouders paraat staan om uw zoon of dochter van en naar school te begeleiden. Dit wisselt per dag/week. Een patroon is er niet. We draaien geen dubbele diensten meer omdat die belasting momenteel te groot is voor het huidige team. We doen wat we kunnen en wensen vooral de nieuwe ouders veel plezier op de cursus.

Wilt u zich nog aanmelden als ouder bent u van harte welkom, want ook met de nieuwe mensen is het 100% vullen van het rooster niet gegarandeerd! Stuur een mail naar brigadierdewerveling@gmail.com en u kunt zeer binnenkort het team komen versterken. U rekent op ons, wij rekenen op u!

Alvast bedankt namens de kinderen, het team, MR en OR.