Studiedag

Christiaan van den AkkerGeen categorie

Zoals u weet hebben wij vandaag een studiedag gehad, deze stond o.a. in het teken van ‘zelfstandig werken’. Ons doel is om de zelfstandigheid in het onderwijs optimaal te laten aansluiten bij de leeftijd en behoeften van de leerlingen. Dit heeft er toe geleid dat we interessante gesprekken met elkaar hebben gevoerd, handvatten van externen hebben gekregen en zo nieuwe stappen kunnen gaan zetten.

Ook zijn de nieuwe methodes ‘Nieuwsbegrip XL’ en ‘Estafette’ aan bod gekomen. Wij werken nu ruim 2 weken met deze nieuwe methodes waarbij wij graag scherp willen houden of het optimaal werkt, waar tegenaan wordt gelopen en waarmee succeservaringen worden geboekt. Om dit proces optimaal te laten verlopen en te begeleiden is immers evaluatie nodig. Al met al een waardevolle en inspirerende dag!