Start zomervakantie – bedankt!

Koos BezemerGeen categorie

De zomervakantie start om 12.00 uur voor alle leerlingen. Vrijdagmiddag is iedereen vrij.
Graag spreek ik nog een dankwoord uit naar alle ouders die het afgelopen jaar op één of andere wijze hebben mee geholpen bij activiteiten. Dat zijn er heel veel als je terug kijkt. Denkt u maar aan het kamp, de musical, schoolreizen, uitstapjes, bezoek kinderboerderij, vieringen, juffendag of verjaardag, sportdagen, schoonmaken, luizencontrole, OR en MR enz, enz. Hartelijk, hartelijk dank voor uw tijd en betrokkenheid. Hopelijk kunnen we volgend schooljaar weer op uw hulp rekenen en tegelijk ook gebruik maken van ouders die afgelopen jaar nog niet zijn toegekomen aan ondersteuning.
Het is fijn om te ervaren dat we met elkaar de zorg willen dragen voor de kinderen op school. Als terugkoppeling wil ik nog doorgeven dat we dit jaar mochten rekenen op 95% ouderbijdrage en continurooster. Bij het continurooster rekenen we er op dat we nog een aantal bijdragen zullen ontvangen. Dank voor uw ondersteuning!
Graag wenst het team van CBS de Werveling u en allen die u lief zijn een mooie, gezonde en ontspannen zomervakantie toe.