Sinds 2009 werken wij op de Werveling met een continurooster. Dat betekent dat de kinderen tussen de middag niet naar huis gaan, maar met zijn allen op school blijven. De van huis meegebrachte lunch wordt in het lokaal onder toezicht van de groepsleerkracht opgegeten waarna de kinderen nog een half uur buiten spelen.

Als de kinderen in de grote pauze na de lunch buiten spelen, wordt er toezicht gehouden door ouders, de zogenaamde pleinwachten. Ook is er altijd een eindverantwoordelijk teamlid op het plein aanwezig.

Voor het rooster en meer informatie, zie onder Downloads voor het meest actuele exemplaar van de gids.