Jaarplan MR 18 – 19 CBS de Werveling

U bent altijd van harte welkom om een MR-vergadering bij te wonen op school.

Vergaderdata: 

Woensdag 12 december 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 10 april 19:30 uur – 21:30 uur.

Woensdag 3 juli 19:30 uur – 21:30 uur.