Oproep om deel te nemen aan de ouderraad

Koos BezemerGeen categorie

Op maandag 10 oktober 2016 was de eerste vergadering met de ouderraad. Het voelde goed dat we naast vier bestaande leden (penningmeester, pleincommissie en 2x sportcommissie) ook nog eens drie nieuwe leden mochten verwelkomen. Een aantal taken zijn al besproken. We willen vanaf dit schooljaar graag een andere manier van begeleiding opzetten. We zoeken naar een meer gevarieerde inzet van ouders bij activiteiten, in samenspraak en overleg met de groepsouders. Om dit mogelijk te maken zoekt de ouderraad nog drie personen om de huidige groep te versterken. Indien beschikbaar willen we graag twee vrijwilligers-coördinatoren verwelkomen en een algemeen lid. De ouderraad zal zelf een verdeling maken van functies. De volgende vergaderdata zijn al gepland: 31/10/16 – 28/11/16 – 6/2/17 – 3/4/17 – 12/6/17.Mogen we op u rekenen in de ouderraad? Opgeven kan via: info@dewerveling.nl. Eerst nog meer informatie? Loop donderdag of vrijdag a.s. even binnen.
CBS de Werveling verwelkomt u graag in de OR!  Namens de OR – Koos Bezemer