Opbrengst Bag2School

Koos BezemerGeen categorie

Op 9 november j.l. werd door Bag2School de kledingzakken opgehaald. Totaalopbrengst was dit keer hoger dan de actie in het voorjaar. Het aantal kg’s bedroeg 1320 en de opbrengst is daarmee bijna 400 euro. Het bedrag wordt toegevoegd aan de ouderbijdragen. Alle personen die hebben bijgedragen aan dit mooie resultaat hartelijk dank.