Laatste inleverdag schoenendoosactie – gezocht voorzitter OR – verkeersbrigadiers?!

Koos BezemerGeen categorie

Morgen, donderdag 24 november 2016, is de laatste inleverdag van de schoenendoosactie van Edukans. Op school hebben edukans-schoenendoosactie-2016we nog een aantal dozen die gebruikt kunnen worden. Halen we de 150? Helpt u mee?

Als school zijn we nog op zoek naar een voorzitter van de OR. Dit zal een coördinerende functie zijn met als voornaamste taakgebieden de agenda voor te bereiden, de werkgroepen te informeren en te zorgen voor een coortzetting van een goede en actuele invulling van de Dropbox. Wie voelt zich geroepen en meldt zich aan? Ondersteuning om in te werken wordt geboden.

Een aantal ouders hebben gevraagd of het mogelijk is weer te starten met verkeersbrigadiers. Zoals u heeft kunnen lezen, in het gemeentenieuws, zijn de plannen voor het kruispunt bij de Ossendamweg/Soesterbergsestraatweg voorlopig in de koelkast gezet. Het is echter onverminderd druk – vooral in de ochtenden. De vraag wordt gesteld of er alleen verkeersbrigadiers in de ochtenden kunnen worden ingezet? Via dit bericht wil ik deze oproep doorgeven. Vanuit de ouders is Arina van Domselaar (moeder van Lars 8C en Nynke 6C) eerste contactpersoon en verder zal bij voldoende deelname er ook ondersteuning plaats vinden via roostering en scholing (door wijkagent) vanuit de verkeersgeleding van de OR. Dit betreft dan Debby Fonken en Saskia van Heiningen.
Als u wilt deelnemen als verkeersbrigadier dan kunt u een mail sturen naar Arina van Domselaar via deze link.
Allereerst de ouders die boven de N221 wonen (zijde winkelcentrum t/m Gagelgat) worden opgeroepen deel te nemen. Er wordt alleen ‘s morgens gebrigadierd bij het oversteekpunt ter hoogte van de Oude Utrechtseweg/Bunt van 08.10 – 08.30 uur. Uitgaande van 5 dagen zijn er minimaal 15 tot 20 personen nodig zodat er een 2-wekelijks rooster kan komen. Helpt u mee de veiligheid te realiseren bij de oversteekplaats?