Ipads in de klas

Bernadette LammersGeen categorie

Na de digiborden hebben nu ook de tablets hun intrede gedaan in het onderwijs. Afgelopen week hebben wij als school zes Ipads aangeschaft. De Ipads worden gebruikt voor verschillende doeleinden. In de komende maanden lopen verschillende pilots om te kijken hoe de Ipads ons onderwijs kunnen verrijken. Deze pilots worden geëvalueerd en naar aanleiding daarvan kijken we hoe Ipads in de toekomst een plek krijgen in ons onderwijs.

foto