De V.O adviesgesprekken staan gepland op dinsdag 29 en woensdag 30 januari. U kunt zich hiervoor inschrijven via de inschrijflijst die bij het lokaal hangt.

Aangezien de datum van de eindtoets is veranderd, geven wij in januari een definitief advies. Wettelijk zijn wij verplicht dit voor 16 maart 2019 te doen. De adviesgesprekken worden gevoerd door de leerkrachten en soms IB’er, met zowel de ouders als het kind. Als school vinden wij het belangrijk om te werken vanuit het drieluik ouder-school-kind en wij denken door deze vorm te gebruiken dit in de praktijk te brengen. Daarnaast vinden wij in het verlengde van de kindgesprekken het van belang dat kinderen zelf een bepaalde verantwoordelijkheid dragen betreffende het advies. Bij de totstandkoming van het advies worden de gegevens vanuit het leerlingvolgsysteem, de methodetoetsen, de entreetoets, de werkhouding en motivatie meegenomen. Het definitieve schooladvies wordt na afloop van het gesprek schriftelijk aan u meegegeven.
Op 15, 16 en 17 april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. De uitslag speelt geen rol bij de toelating op het Voortgezet Onderwijs. Mocht het resultaat van de eindtoets hoger uitvallen dan het gegeven advies, dan is de school verplicht het advies te heroverwegen. Wij zijn echter niet verplicht om het advies te herzien. Is de uitslag lager dan het reeds gegeven advies, dan wordt het schooladvies niet aangepast.

 

Open dagen

Na de adviesgesprekken weten u en uw kind nóg beter op welke scholen georiënteerd kan worden. Via onderstaande website zijn alle open dagen terugte vinden.

Open dagen.

 

Aanmelding

De aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs verloopt via school. Als een leerling de keus heeft gemaakt voor een bepaalde school, dan kunt u bij ons het inschrijfformulier krijgen. Het ingevulde formulier levert u vervolgens weer bij ons in, wij versturen deze uiteindelijk naar de betreffende school. Uiterlijk 6 maart moeten alle formulieren zijn ingeleverd.

 

Belangrijke data

29 en 30 januari                 adviesgesprekken met ouders en kind.

10 februari                          leerlingen krijgen rapport 1 mee.

8 maart                               alle aanmeldingsformulieren moeten ingeleverd zijn.

15, 16 en 17 april                afname Centrale Eindtoets.