Belangrijke data

 

November

05/11 Start Bag2School en Schoenmaatje

18/11 Scholendienst  in de Oude Kerk  om 10.00 uur

19/11 Versiermiddag Sint

20/11 Schoenzetten 18.15 uur – 18.45 uur.

22/11 Vorderingsgesprekken

27/11 Vorderingsgesprekken

 

December
05/12 Sinterklaas, alle leerlingen 12.30 uur uit.

20/12 Kerstviering in de klas

24/12 Start kerstvakantie

 

Januari
07/01 Eerste schooldag 2019

09/01 t/m 31/01 kunstmenu “Op weg ”

23/01 Studiedag, alle leerlingen vrij

 

Februari
07/02 Rapport 1 mee

14/02 Rapportgesprekken

19/02 Rapportgesprekken

20/02 Voorstelling Oude Kerk

25/02-01/03 Voorjaarsvakantie

 

Maart

 

April
22/04-03/05 Pasen + meivakantie

12/04 Koningsspelen

 

Mei
05/05 Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij

22/05 Sportdag

30/05 Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij

31/05 Brugdag. alle leerlingen vrij

 

Juni
03-06/06 Avond4Daagse

07/06 Studiedag, alle leerlingen vrij

10/06 Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

12/06 Bezoek Hazart

 

Juli
01/07 Studiedag, alle leerlingen vrij

11/07 Rapport 2 mee

15-16/07 Facultatieve rapportgesprekken

19/07 Start zomervakantie