Op onze school werken wij met de app ‘Klasbord’. Wij streven hier naar elke week een bericht te plaatsen. Daardoor is het nieuws op deze groepspagina minder dan gebruikelijk.

Techniekmiddag

Vandaag hadden wij de eerste techniekmiddag van het jaar. Samen met groep 4S gingen wij nadenken over het hebben van een handicap. Ook hebben wij zelf ondervonden hoe moeilijk het is om bepaalde dingen uit te voeren met een handicap.

Naar aanleiding van een probleemstellingen gingen de leerlingen verschillende uitvindingen bedenken om dit makkelijker te maken of op te lossen. De drie beste ideeën werden uitgewerkt op een poster. Zie hier het eindresultaat van een aantal groepjes.