Belangrijke data

Augustus
27/08 Start schooljaar

September
03/09 Start project circus
06/09 Omgekeerde oudergesprekken
11/09 Omgekeerde oudergesprekken
17/09 Projectdag circus Kristal
26/09 Studiedag, alle leerlingen vrij

Oktober
03/10 Start Kinderboekenweek
17/10 Lichtcontrole
22-26/10 Herfstvakantie
29/10 Studiedag, alle leerlingen vrij

November
12/11 Start Bag2School
19/11 Versiermiddag Sint
22/11 Vorderingsgesprekken
27/11 Vorderingsgesprekken

December
05/12 Sinterklaas, alle leerlingen 12.00 uur uit.
20/12 Kerstviering in de klas
24/12 Start kerstvakantie

Januari
07/01 Eerste schooldag 2019

23/01 Studiedag, alle leerlingen vrij

Februari
07/02 Rapport 1 mee
14/02 Rapportgesprekken
19/02 Rapportgesprekken

20/02 Voorstelling  Oude Kerk
25/02-01/03 Voorjaarsvakantie

Maart

April
22/04-03/05 Pasen + meivakantie
12/04 Koningsspelen

Mei
05/05 Bevrijdingsdag, alle leerlingen vrij
22/05 Sportdag

23/05 Bezoek kinderboerderij
30/05 Hemelvaartsdag, alle leerlingen vrij
31/05 Brugdag. alle leerlingen vrij

Juni
03-06/06 Avond4Daagse

05/06 Bezoek Hazart
07/06 Studiedag, alle leerlingen vrij
10/06 Tweede pinksterdag, alle leerlingen vrij

Juli

01/07 Studiedag, alle leerlingen vrij
11/07 Rapport 2 mee
15-16/07 Facultatieve rapportgesprekken

19/07 Start zomervakantie