Belangrijke data en uitjes groep 2M

In deze agenda staan ook activiteiten en uitjes van onze groep vermeld.

Belangrijke data

September

31/08  Start schooljaar 2020 – 2021   

17/09  Omgekeerde oudergesprekken 

22/09  Omgekeerde oudergesprekken

30/09  Start Kinderboekenweek

 

Oktober 

07/10  Inloopochtend (onder voorbehoud) 

09/10  Studiedag, alle leerlingen vrij 

15/10  Techniekmiddag 

19/10 – 23/10  Herfstvakantie 

 

November 

02/11  Start Bag2School 

06/11  Einde Bag2School 

18/11  Studiedag, alle leerlingen vrij 

19/11  Voortgangsgesprekken 

24/11  Voortgangsgesprekken 

 

December 

04/12  Sinterklaasviering 

17/12  Kerstviering 

21/12 – 01/01 Kerstvakantie 

 

Januari 

12/01  Start afname M-Cito 

25/01  Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Februari 

08/02  Winterrapport mee 

11/02  Rapportgesprekken 

16/02  Rapportgesprekken 

18/02  Techniekmiddag 

22/02 – 26/02 Voorjaarsvakantie 

 

Maart 

17/03  Inloopochtend 

 

April 

01/04  Paasviering 

02/04  Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij 

05/04  Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij 

27/04  Koningsdag, alle leerlingen vrij 

29/04  Techniekmiddag 

 

Mei 

03/05 – 14/05  Meivakantie 

24/05  Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

 

Juni 

04/06  Studiedag, alle leerlingen vrij 

15/06  Start afname E-Cito 

30/06  Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

Juli 

08/07  Zomerrapport mee 

12/07  Facultatieve rapportgesprekken 

13/07  Facultatieve rapportgesprekken 

16/07  Laatste schooldag