Bag2School – resultaat

Koos BezemerGeen categorie

Vanmorgen zijn alle kledingzakken opgehaald door Bag2School. De opbrengst met 1006 kg is wederom een heel mooi resultaat. Voor elke kg kleding ontvangen we 0,30€. De opbrengst van 318€ wordt bij de ouderbijdrage gevoegd. Dank aan alle personen die hebben mee gespaard en zo de kleding een herbestemming geven.