Bag2School opbrengst

Koos BezemerGeen categorie

Bij de actie Bag2School actie  is er deze keer  955 kg ingezameld! Dit is omgerekend in geld 286 euro’s. Het bedrag wordt toegevoegd aan de vrijwillige ouderbijdragen. Een gedeelte hebben we al besteed aan het nieuwe technieklokaal. Het certificaat en het geld zijn onderweg.
Hartelijk dank aan alle ouders die via hun kledingbijdrage hebben mee gespaard voor dit mooie resultaat. In begin november 2016 is de winteractie van Bag2School.