Bag2School groot succes

Koos BezemerGeen categorie

Op vrijdag 8 november 2019 zijn alle ingezamelde kledingzakken weer opgehaald door de organisatie van Bag2School. Er is in totaal 806 kg kleding opgehaald met een opbrengst van 241,80 euro. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het totaal van de ouderbijdrage. Zie het certificaat. Alle inzamelaars hartelijk dank voor de bijdrage aan deze recycling. Certificaat_-_10247