Bag2School

Koos BezemerGeen categorie

Gisteren zijn alle kledingzakken opgehaald door Bag2School. De opbrengst met 786 kg is wederom een mooi resultaat. Voor elke kg kleding ontvangen we 0,30€. De opbrengst van 235,80€ wordt bij de ouderbijdrage gevoegd. Dank aan alle personen die hebben mee gespaard en zo de kleding een herbestemming geven.